Reiki


Geschiedenis van Reiki in vogelvlucht.

Reiki letterlijk vertaald "Universele Levenskracht'' is herontdekt rond 1900 door Mikao Usui en wordt ook wel de moderne Reiki genoemd. Het werken met deze universele  levenskracht werd al eeuwen voor de geboorte van Jezus Christus toegepast. Er werd al over geschreven in diverse leerstellingen vanuit het Sanskriet en Tantra boeddhisme.  Echter is deze eeuwen oude spirituele healingsmethode door de tijd verloren gegaan en is Mikao Usui (rector magnificus aan de universiteit in Doshisha Japan)  op zoek gegaan naar de overeenkomsten tussen de geneesmethode van Jezus christus en Boeddha. Hij heeft oude relicten gevonden in de vroegere cultuur van Shiva in de esoterische leer van India. Toen studenten aan hem vroegen om uit te leggen volgens welke methode Jezus Christus genas, is hij een zoektocht gestart van tien jaar om deze kennis te leren. Toen mensen van aanzien binnen de christelijke gemeenschap hem vertelde dat hier niet over werd gesproken en dat er verder niets over bekend was. keerde Mikao Usui terug naar Japan en nam intrek in het Zen boeddhistisch klooster waar hij teksten vond met heelkundige formules. Echter  was deze tekst al ruim 2500 jaar oud en moest hij het begrijpelijk maken om te kunnen toepassen, waaronder een proef die eerst moest worden afgelegd. Mikao Usui heeft deze proef afgelegd en symbolen ontvangen om de helende energie door te geven. Mikao Usui heeft deze energie de naam Reiki meegegeven hetgeen betekent Universele Levenskracht.

Diegene die geïnteresseerd is geraakt in de gehele geschiedenis raad ik aan het boek ''De kern van Reiki'' te lezen.


Maar wat is nu Reiki?

Laat ik dit met een paar voorbeelden proberen uit te leggen.

De daad van het leggen van de handen op het lichaam van mens of lijf van een dier.  Dit om de pijn te verzachten en of weg te nemen is zo oud als het instinct in ons zelf. Als men pijn voelt wordt meestal als eerste een hand op de pijnlijke plek gedrukt. Als een kind valt en zijn knie schaaft, wil het dat zijn moeder haar hand op de pijnlijke plek legt of een kusje op de plek geeft. Als een hond of kat pijn heeft likt het de pijnlijke plek.                      

Deze eenvoudige handeling vormt de basis voor alle technieken van genezen door aanraking. Bij mens en dier straalt het levende lichaam warmte en energie uit. Deze energie is de levenskracht en wordt overal op de wereld anders genoemd (ik gebruik het meest de Japanse naam Ki of Chi).


Hoe werkt Reiki?

In de levensenergie van Reiki, heeft de persoon die is ingewijd als Reiki behandelaar zijn of haar energiebanen in het lichaam laten openen en laten ontdoen van obstakels. Deze persoon ontvangt niet alleen een verhoging van de levensenergie of Ki voor eigen genezing, maar wordt verbonden met de bron van alle universele Ki. Een ingewijde behandelaar kan drie inwijdingen volgen:

Reiki 1 Gericht op het behandelen op fysiek niveau.

Reiki 2 Gericht op het behandelen op mentaal/emotioneel en kan tevens op afstand worden gegeven.

Reiki 3A Master gericht op het spirituele of Reiki 3B het geven van inwijdingen.

Elke inwijding versterkt de vorige en zorgt dat de helende energie vanuit de bron doorgegeven kan worden. Ook kan een behandelaar zich laten inwijden op verschillende niveaus van bron energie voor bijvoorbeeld meer energie op fysiek, mentaal of spiritueel niveau. 

Hierover vind je meer informatie terug op de site.


Hoe wordt Reiki toegepast tijdens een behandeling?

Als behandelaar zal ik eerst een intake gesprek voeren om te horen waar de eventuele hulpvraag uit bestaat. Bij een ontspanningssessie zal ik het gehele lichaam behandelen, welke zorgt voor een ontspannen en relaxt gevoel. Reiki energie kan het zelf helend vermogen van het lichaam activeren en gaat bij de ontvanger van Reiki naar wat op dat moment het belangrijkste is. Dat kan zijn op het lichaam, gedachten patroon, emoties of op geestelijk niveau. Als behandelaar geef ik de bron energie door, dit houdt in dat de bron energie eerst door mijzelf loopt waarna ik het doorgeef aan de ontvanger. Reiki gaat door kleding, verband of gips heen en bij brandwonden kan ik boven het lichaam behandelen contact is dus niet noodzakelijk. De kans bestaat dat Reiki de werking van geneesmiddelen of het verminderen van bijwerkingen ondersteund. Echter zal dit altijd in overleg met uw eigen arts dienen te gebeuren. Ook zal ik bij een te ernstige hulpvraag je altijd doorverwijzen naar een arts.