Access Consciousness Bars®


Access Consciousness Bars ® [afgekort: Acces Bars]

Dit is een Amerikaanse methode die wordt omschreven als: Een eindig wezen is geneigd om te functioneren vanuit gedachten, gevoelens en emoties. Access Consciousness is letterlijk toegang tot bewustzijn, het gaat over de bevrijding van het tegengestelde, gevangenschap, conditionering en de beperkingen van onze eigen gedachten, gevoelens en emoties. Als we vanuit eindigheid functioneren, kiezen we ervoor om weinig keuze en beperkte mogelijkheden te hebben. 

Het tegengestelde weerhoudt ons ervan de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn, zodat we niet kunnen veranderen wat we echt zouden willen veranderen. We blijven dan functioneren vanuit het trauma en drama, de ontsteltenis, het gedoe en de intriges van deze realiteit. De verslaving aan tegengesteldheid is een van de sterkste verslavingen die er zijn.


Echter er is hulp,

Eén van de best werkende tools om ons te bevrijden van deze verslaving is te gaan functioneren vanuit toelating. Het toelaten dat iets ‘’is’’ en iets toelaten om te ‘’zijn’’ en dit zonder oordeel van jezelf.

Dit vanuit het bewustzijn, dit is het vermogen om op elk moment van je leven present en aanwezig te zijn. Zonder oordeel over jezelf of over anderen. Het is de mogelijkheid om alles te ontvangen, niets af te wijzen en alles te creëren wat jij in je leven verlangt.

 

Access Bars

Ik zal een eenvoudige uitleg geven hoe deze methode werkt.

Vele kennen allemaal acupunctuur dit is een Oosterse healingswijze gebruikmakend van naalden. Die op verschillende energie punten geplaatst worden. Door een verandering in de energiestroom aan te brengen kan er een blokkade of healing plaatsvinden. Acces Consciousness Bars® werkt niet met naalden. Ik gebruik mijn vingertoppen om deze op bepaalde energiepunten op het hoofd te plaatsen, om op gelijke wijze een mogelijke verandering in de energiestroom aan te brengen. 


Ik leg het meestal uit als: 

Een computer waar bestanden op staan en elke keer als je deze gebruikt worden er bestanden aan toegevoegd. Hierdoor zal de computer langzamer gaan werken en of storingen gaan vertonen. Acces Bars ruimt de computer weer op, waardoor er weer ruimte en lucht in je hoofd ontstaat.

Access Bars is eigenlijk het tegenovergestelde van Reiki. Waar je bij Reiki energie geeft, wordt er bij Access Bars energie weggenomen. Je kunt je voorstellen als je teveel aan je hoofd hebt dit een weldaad geeft als er rust voor terug wordt gegeven.